Reglement

Algemeen
De deelnemers zijn gehouden aan het reglement.
 
Iedereen neemt deel voor eigen risico. De ZomerAvondCup-organisatie aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor
enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens ten gevolge van grove schuld van de organisatie.
 
Deelname aan de ZomerAvondCup staat alleen open voor hardlopers (m/v). De minimumleeftijd voor
deelname aan de 10 km is 14 jaar en aan de 5 km 12 jaar. Het is niet toegestaan deel te nemen per
rolstoel, wheeler of een buggy, baby-jogger of ander baby-vervoersmiddel mee te nemen. Het is ook
niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen. Het is ook niet toegestaan zich te
laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel tenzij met
toestemming van de organisatie.
 
De organisatie behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele
ZomerAvondCup af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten,
waarbij het hardloopevenement redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting
vindt in principe geen restitutie plaats.
 
Inschrijving
Hardlopers die zich hebben ingeschreven en van deelname afzien, hebben geen recht op teruggave
van het inschrijfgeld, tenzij hun annulering uiterlijk 3 weken voor het evenement door de organisatie
ontvangen is.
 
Wedstrijdatleten dienen het lidmaatschapsnummer van de Atletiekunie te vermelden.
 
Na voorinschrijving zal, bij een verzoek voor een overschrijving naar een andere afstand, dit tot
uiterlijk vier dagen voor de wedstrijddatum worden toegestaan. Daarna kan dit alleen ter plekke met
toestemming van het wedstrijdsecretariaat. Na de na-inschrijving kan niet meer van afstand worden
gewisseld.
 
Deelnemers die aan een andere afstand deelnemen dan waarvoor is ingeschreven worden niet in de
uitslag opgenomen.
 
Wedstrijd

Alle deelnemers ontvangen de chip aan het startnummer bevestigd. Voor iedere deelnemer is het gebruik van startnummer met chip verplicht. De startnummers dienen zodanig op de borst gedragen te worden dat ze goed leesbaar zijn. 

 
Deelnemers aan het klassement ontvangen de chip aan het startnummer bevestigd. Zij dienen
startnummer met chip zelf te bewaren en bij elk van de vier lopen mee te nemen en te gebruiken.
Voor een vervangend startnummer met chip wordt een onkostenvergoeding van 5 euro in rekening gebracht.
 
De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop
onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de
organisatie ontheffing verleend is.

Instructies van politie, wedstrijdleiding, verkeersregelaars, EHBO en medewerkers moeten direct en
stipt opgevolgd worden. Ook dient men de aangegeven aanlooproute te volgen. Het niet opvolgen
van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
 
Categorieën
Voor de indeling in de diverse leeftijdscategorieën van de masters is de leeftijd op de dag van de
ZomerAvondCup beslissend.
 
Voor het klassement is de leeftijdscategorie op de dag van de eerste ZomerAvondCupwedstrijd
beslissend.
 
Deelnemers die de masterleeftijd hebben kunnen, uitsluitend voorafgaand aan de ZomerAvondCup ,
bij inschrijving kenbaar maken, dat zij niet in de veteranencategorie maar in de seniorencategorie
ingedeeld willen worden. Men maakt slechts aanspraak op de eventuele prijs in de categorie die men
gekozen heeft.
 
Uitslag
De daguitslagen worden bepaald door de volgorde van binnenkomst (bruto tijd). De uitslag van het
klassement over vier lopen wordt bepaald op basis van nettotijden.
 
Deelnemers die geen chip dragen worden niet geregistreerd en komen niet in aanmerking voor
prijzen.
 
Klassement
Voor een prijs in het eindklassement is deelname aan minimaal 3 lopen verplicht.
 
Voorinschrijving voor het klassement is mogelijk via de online voorinschrijving voor de eerste loop/wedstrijddatum
van dat jaar. Na-inschrijving voor het klassement kan online via de voorsinschrijving voor de tweede loop of ter plaatse voorafgaand aan de eerste en tweede wedstrijd. Daarna niet meer.
 
Prijzen
Bij elke 5 en 10 kilometerwedstrijd ontvangen de eerste drie vrouwen en de eerste drie mannen een
prijs.
 
Voor het ZomerAvondCup klassement zijn er prijzen voor de snelste drie per categorie. Als een
categorie minder dan tien deelnemers bevat, zijn er prijzen voor de twee snelste deelnemers. Als een
categorie minder dan vijf deelnemers bevat, is er een prijs voor de snelste deelnemer. Categorieën
worden niet samengevoegd (tenzij er slechts een deelnemer is).
 
Publiciteit
Deelnemers gaan akkoord met vermelding in de uitslagenlijst en publicatie van de uitslagen op de
websites van www.uitslagen.nl, www.zomeravondcup.nl en www.hellasutrecht.nl.
 
Deelnemers gaan akkoord met met publicatie van tijdens de ZomerAvondCup gemaakte foto’s en
video’s en eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, TV e.d. voor promotionele
doeleinden van de ZomerAvondCup zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 
Deelnemers die zichzelf terugzien op een foto en daar bezwaar tegen hebben kunnen dat kenbaar
maken aan de organisatie. 

De e-mailadressen van de deelnemers worden opgenomen in een bestand. Dit bestand zal niet aan
derden worden verstrekt. Het bestand wordt gebruikt voor noodzakelijke berichtgeving over de loop
waarvoor is ingeschreven en voor het 2 x per jaar toezenden van de ZomerAvondCup-nieuwsbrief aan
eerdere deelnemers. Deelnemers die hiertegen schriftelijk, via e-mail of via de internet-inschrijving
bezwaar maken worden niet in dit bestand opgenomen. Zie ook onze Privacy Policy.
 
In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie of de wedstrijdleider van de
ZomerAvondCup.