reglement

 

Algemeen

De deelnemers zijn gehouden aan het reglement.

 

Iedereen neemt deel voor eigen risico. De Zomeravondcup-organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens ten gevolge van grove schuld van de organisatie.

 

Deelname aan de Zomeravondcup staat alleen open voor hardlopers (m/v). De minimumleeftijd voor deelname is 16 jaar. Het is niet toegestaan deel te nemen per rolstoel, wheeler of een buggy, baby-jogger of ander baby-vervoersmiddel mee te nemen. Het is ook niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen. Het is ook niet toegestaan zich te laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel tenzij met toestemming van de organisatie.

 

De organisatie behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele Zomeravondcup af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij het hardloopevenement redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt in principe geen restitutie plaats.

 

Inschrijving

Hardlopers die zich hebben ingeschreven en van deelname afzien, hebben geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, tenzij hun annulering uiterlijk 3 weken voor het evenement door de organisatie ontvangen is.

 

Bij de inschrijving moet elke deelnemer aangeven of hij/zij aan de wedstrijd dan wel aan de prestatieloop meedoet. Wedstrijdatleten dienen het lidmaatschapsnummer van de Atletiekunie te vermelden.

 

Na voorinschrijving zal, bij een verzoek voor een overschrijving naar een andere afstand, dit tot uiterlijk vier dagen voor de wedstrijddatum worden toegestaan. Daarna kan dit alleen ter plekke met toestemming van het wedstrijdsecretariaat. Na de na-inschrijving kan niet meer van afstand worden gewisseld.

 

Deelnemers die aan een andere afstand deelnemen dan waarvoor is ingeschreven worden niet in de uitslag opgenomen.

 

Wedstrijd en prestatieloop

De startnummers dienen zodanig op de borst gedragen te worden dat ze goed leesbaar zijn.

 

Voor iedere deelnemer is het gebruik van de Ipico Chip verplicht, deze dient op de schoen bevestigd te worden. Na afloop van iedere loop moet deze chip worden ingeleverd

 

De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de organisatie ontheffing verleend is.

 

Instructies van politie, wedstrijdleiding, verkeersregelaars, EHBO en medewerkers moeten direct en stipt opgevolgd worden. Ook dient men de aangegeven aanlooproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

 

Categorieën

Voor de indeling in de diverse leeftijdscategorieën van de masters is de leeftijd op de dag van de Zomeravondcup beslissend.

 

Voor het klassement is de leeftijdscategorie op de dag van de eerste Zomeravondcupwedstrijd beslissend.

 

Deelnemers die de masterleeftijd hebben, kunnen uitsluitend vòòr de Zomeravondcup (bij inschrijving) kenbaar maken, dat zij niet in de veteranencategorie maar in de seniorencategorie ingedeeld willen worden. Men maakt slechts aanspraak op de eventuele prijs in de categorie die men gekozen heeft.

 

Uitslag

De uitslagen worden bepaald door de volgorde van binnenkomst (bruto tijd).

 

Deelnemers die geen chip dragen worden niet geregistreerd en komen niet in aanmerking voor prijzen.

 

Klassement

Voor het klassement is deelname aan minimaal 3 lopen verplicht.

 

Voorinschrijving voor het klassement is mogelijk tot twee dagen voor de eerste loop/wedstrijddatum van dat jaar. Na-inschrijving voor het klassement (minimaal 3 lopen) kan alleen ter plaatse 

voorafgaand aan de eerste en tweede wedstrijd. Daarna niet meer. Bij na-inschrijving voor het klassement voorafgaand aan de tweede loop kan de tijd van de eventueel gelopen eerste loop meetellen voor het klassement.

 

Prijzen

Bij elke 5 kilometerwedstrijd ontvangen de eerste drie vrouwen en de eerste drie mannen een prijs. Bij elke 10 km wedstrijd ontvangen de eerste drie vrouwen en de eerste drie mannen een prijs.

 

Voor het Zomeravondcup klassement zijn er prijzen voor de snelste drie van de senioren en van elke veteranenklasse van 5 jaar bij de mannen en de vrouwen. Als een categorie minder dan tien deelnemers bevat, zijn er prijzen voor de twee snelste deelnemers. Als een categorie minder dan vijf deelnemers bevat, is er alleen een prijs voor de snelste deelnemer.

 

Publiciteit

De adresgegevens van de deelnemers worden opgenomen in een bestand. Dit bestand zal niet aan derden verstrekt worden voor mailings. Deelnemers die hiertegen schriftelijk, via e-mail of via de internet-inschrijving bezwaar maken worden niet in dit bestand opgenomen.

 

Deelnemers gaan akkoord met vermelding in de uitslagenlijst en publicatie van de uitslagen op internet en met publicatie van tijdens de Zomeravondcup gemaakte foto’s en video’s.

 

Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, TV e.d. voor promotionele doeleinden van de Zomeravondcup zonder daarvoor vergoeding te claimen.

 

In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie of de wedstrijdleider van de Zomeravondcup.