vrijwilligersinfo

Steun en help je hardloop vrienden, geef je op als vrijwilliger! Samen maken we er een gezellig evenement van. 
Geef je op middels dit inschrijfformulier.

Veiligheidsbijlage voor ZomerAvondCup

Algemeen

Als organisator bent u te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de veiligheid op uw evenement. U bent verplicht die maatregelen te treffen, die nodig zijn voor een veilig verloop van het evenement.

 

112
•    Ingeval van een calamiteit: bel altijd 112  Ook tijdens de uw evenement.
•    Meld daarbij waar u zich bevindt en wat er aan de hand is, volg verder de aanwijzingen op van de hulpdiensten.
•    Neem vervolgens contact op met de gemeente Utrecht ( 06 201 195 24)en meld wat
er aan de hand is.
•    Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900 8844

 

Bereikbaarheid
Om bovengenoemde redenen is aan u gevraagd om een contactpersoon door te geven die gedurende het gehele evenement middels een mobiel nummer bereikbaar is.

Contactpersoon evenement met mobiel nummer:
Wil Spijker 06 44133262

Piketdienst van VT&H team evenementen:  06 201 195 24

De volgende scenario's zijn op uw evenement van toepassing, hieronder uitgeschreven.

 

Scenario's
Als onderdeel van de vergunningaanvraag wordt daarom een veiligheidsparagraaf gevraagd waarin u als organisator aangeeft welke maatregelen u neemt ter voorkoming van een calamiteit of indien een calamiteit zich voordoet. Hierna is beknopt aangegeven welke maatregelen u zelf dient te nemen.

 

Extreem weer
•    Bij warm weer gratis water verstrekken aan de bezoekers
•    De weersomstandigheden monitoren en gepaste maatregelen nemen (denk aan stroomvoorziening bij onweer/bliksem)
•    De weersomstandigheden worden tevens vanaf een week voor aanvang gemonitord door de organisatie (Wil Spijker). Indien de organisatie na aanleiding daarvan besluit tot het nemen van extra maatregelen, wordt u gevraagd de vergunningverlener daarover te informeren via 06-20119524. Indien de vergunningverlener besluit dat extra maatregelen getroffen moeten worden, dan wordt  u daarvan op de hoogte gesteld.

 

Brand/instorten tribune/bouwwerk
•    Bel 112
•    Indien mogelijk bij kleine brand: zelf blussen (denk hierbij aan stroomvoorzieningen)

 

Hinderen hulpdiensten
Zorg door middel van de eigen beveiliging dat:
•    Het hulpgebied bereikbaar is
•    Er een vrije werkruimte is voor de hulpdiensten om hulp te verlenen
•    Deze werkruimte wordt afgeschermd zodat de hulpdienst veilig hun werk kan doen (wees de ogen in de rug van de hulpverlening)
•    Hulpverlening is de prioriteit. Burgeraanhouding indien mogelijk en de afscherming van de hulpverlening hier niet onder lijdt.

 

Vernielingen en schermutselingen
•    Bel 112
•    Indien mogelijk scheiden van partijen door middel van eigen beveiliging
•    Indien mogelijk burgeraanhouding door eigen beveiliging

 

Paniek in menigte
•    Bel 112

 

Drukte
    Monitor de drukte continue. Het gaat om het totaal van bezoekers, de toestroom van bezoekers, maar ook de spreiding van bezoekers (geconcentreerde drukte kan eveneens gevolgen hebben)
•    de muziek tijdelijk zachter te zetten (ter verlichting van de druk)
•    een tijdelijke pauze in te lassen (ter bevordering uitstroom ter verlichting druk). Dit altijd toelichten door middel van een omroepbericht dit wordt door de organisator omgeroepen:
•    de muziek te stoppen tot nader bericht (ter bevordering uitstroom ter verlichting druk of wegens onvoorziene omstandigheden). Dit altijd toelichten door middel van een omroepbericht dit wordt door de organisator

 

Vermissing kind

Wijs een vast verzamelpunt per evenementenlocatie aan ingeval van een gevonden/vermist kind.

Bij aantreffen van een kind zonder ouder/begeleider:
Noteer naam van het kind, signalement (leeftijd, haar kleding, lengte, speciale kenmerken)
Verspreid de gegevens van het kind onder de medewerkers. Indien er gevraagd wordt naar een kind, kan er geverifieerd worden of het het gevonden kind betreft
Het kind blijft onder toezicht van één van de medewerkers tot er contact is met een ouder/begeleider.

Noteer bij vermissing van een kind:
Naam kind, signalement (leeftijd, haar, kleding, lengte, speciale kenmerken)
Waar en hoe laat voor het laatst gezien
Naam en TELEFOONNUMMER van de ouder/begeleider

Verspreid deze gegevens onder de medewerkers/vrijwilligers en stel de politie direct in kennis.